יום שישי, 16 במרץ 2012

שלוש שנים בכנסת ה- 18 - סיכום הפעילות הפרלמנטרית שלי

שלום לכולם,
אני שמחה להביא לעיונכם את הדוח שמסכם את פעילותי הפרלמנטרית בכנסת ה- 18 במהלך שלוש השנים האחרונות. קריאה  מהנה!


בכנסת ה-18 מכהנת כחברה בוועדות: לביקורת המדינה; העלייה, הקליטה והתפוצות; לפניות הציבור; וועדת משנה למאבק בסחר בנשים.
          במשך 3 שנים הוגשו 133 הצעות חוק, אותן יזמה לבד או במשותף עם חברי הכנסת הנוספים. מתוכן:
          4 הצעות חוק שאושרו על ידי מליאת הכנסת בקריאה השלישית והפכו לחוקים:
- תיקון לחוק האזרחים הוותיקים (אושר ב-28.12.09). על פיו, חלק מפנסיונרים שעבדו בישראל, מקבלים פנסיה קטנה ממקום עבודתם ואינם זכאים בשל כך להשלמת הכנסה, יוכלו לקבל זכויות והטבות, להם זכאים פנסיונרים שמקבלים השלמת הכנסה. התיקון ייכנס לתוקף בשנת 2016. 
- תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (אושר ב-28.06.10) האוסר לשאול מעמד/ת לעבודה שאילות מפלות במהלך ראיון העבודה.
- פטור לערוצי טלוויזיה המיועדות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות (ביניהן ערוץ 9 וערוץ המוזיקה) מתשלום דמי שימוש לבעלי הרישיונות הכלליים לשידורי כבלים (אושר ב-21.07.10).
- תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) המטיל סנקציה אזרחית על מעביד בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה (אושר ב-3.08.11). על פיו, בית הדין לענייני עבודה יכול לחייב מעביד שלא מסר לעובדו הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה, בתשלום פיצויים לעובד שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 15000 ₪.
          אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק שירותי סעד (תיקון – שינוי הרכב וועדת ערר) (20.02.12) והוכן נוסח הצעת החוק להצבעה בקריאה השנייה והשלישית. נקבע בה שבראש וועדת הערר הדנה בעוררים על החלטות של שירותי הרווחה יעמוד משפטן הכשיר לכהן כשופט בית משפט השלום והיא תהפוך לבלתי תלויה בשירותי הרווחה. כתוצאה מכך, יגדל הפיקוח הציבורי על השירותים הללו.
          2 הצעות חוק אושרו בקריאה טרומית:
- הצעת חוק השוללת זכויות והטבות שונות ממחבלים המרצים את עונשם בבתי הכלא בישראל שאת שחרורם דורשים ארגוני המחבלים תמורת שחרור אזרחים/חיילים ישראלים שנחטפו על ידם (אושרה ב-26.05.10). היא אוחדה עם הצעות חוק דומות של חברי הכנסת דני דנון, יריב לוין (ליכוד) ואירה אלדד (איחוד לאומי) והועברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה לצורך הכנה להצבעה בקריאה ראשונה. לצערנו, הליך אישור הצעת חוק זאת מוקפא.
- הצעת חוק איסור שימוש בסמלים וכינויים נאצים (11.01.12). היא אוחדה עם הצעות חוק דומות של חברי הכנסת אורי אריאל (האיחוד הלאומי), זבולון אורלב (הבית היהודי) ויואל חסון (קדימה) והעברה לוועדת חוקה, חוק ומשפט לצורך הכנה להצבעה בקריאה ראשונה.  
          11 הצעות חוק הפכו להצעות רגילות לסדר היום והועברו לדיון בוועדות הכנסת: וועדת הכספים; וועדת חוקה, חוק ומשפט; וועדת הפנים ולהגנת הסביבה; וועדת העבודה, הרווחה והבריאות; וועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט.  ביניהן: הצעת חוק על הורדת גיל פרישה לפנסיה לעובדים העובדים בעבודה שוחקת; הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור כיסוי פנים במקום ציבורי); הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון – איסור חקירת חשוד בלילה).
          38 הצעות חוק נדחו על ידי מליאת הכנסת בהצבעה בקריאה טרומית בגלל התנגדות הקואליציה. החשובות ביותר מביניהן: 
- הצעת חוק דיור סוציאלי. הצעת חוק על רכישת 5%-8% מדירות הנמכרות בשוק החופשי על ידי הממשלה במטרה להפוך אותן לדיור הציבורי לנזקקים (נדחתה 4 פעמים),
- הצעת חוק ברית הזוגיות. הוגשה יחד עם חברי כנסת נוספים מתנועת "קדימה".
- הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – גובה שכר מינימום).
- הצעת חוק מס עזבון המטילה מס עזבון בשיעור של 10% על עיזבונות מעל 10 מיליון ₪.
- הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון -  שיעור ניכוי ממי שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מכוח דיני חוץ).
- הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת סכום להשתכרות בנוסף לקצבה). המטרה: להגדיל את סכום השתכרות בנוסף לקצבה לקשישים המקבלים קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה (נדחה פעמיים).
-  הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת סכום להשתכרות בנוסף לקצבה). המטרה: להגדיל את סכום השתכרות בנוסף לקצבה לאזרחים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה.
- הצעת חוק זכויות פליטי השואה.
- הצעת חוק האזרחות (תיקון – אזרחות לקטינים בני הדור הרביעי).
- הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – ייצוג עסקים קטנים ובינוניים במכרז) (נדחה פעמיים).
- הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – שינוי גיל הפרישה לנשים במקצועות שוחקים). 
- הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (השכלה גבוהה כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה) (נדחה פעמיים).
- הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון – העדפת משפחה מדרגה ראשונה כמשפחה אומנת).   
- הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העלאת שיעור ההנחה בעד תרופות לאזרחים ותיקים).      
במהלך כהונתה של הכנסת ה-18 הוגשו 16 שאילתות לשרים, 17 הצעות לסדר היום, ו-16 בקשות לקיים דיון מהיר באחת מוועדות הכנסת. במסגרת "שעות שאילות" עם השרים התקבלו 16 תשובות משרים שונים.
          ח"כ מרינה סולודקין נעמה 81 פעמים במליאת הכנסת: 5 פעמים במסגרת דיוני תקציב המדינה; 56 פעמים בדיונים על הצעות חוק פרטיות שהוגשו על ידה לבד או במשותף עם ח"כים נוספים; 8 פעמים בהצעות לסדר היום שהוגשו על ידה; 7 פעמים בהצעות אי אמון בממשלה; פעמיים בדיונים על הצעות חוק ממשלתיות; 3 פעמים בנושאים אחרים.
          במהלך הכנת הצעות חוק והצעות לפתרון בעיות חברתיות קשות היא נפגשה עם: ראש הממשלה בנימין נתניהו (בעיית מחסור בדיור הציבורי); מבקר המדינה השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס (הוצאת ילדים ממשפחות נורמטיביות על ידי שירותי הרווחה – התקיימו 2 פגישות בנושא); יו"ר הסוכנות מר נתן שרנסקי (בעיות עולים מבריה"מ לשעבר); שר החוץ אביגדור ליברמן (פנסיות לעולים מארצות המוצא, בירור גורלו של ראול וולנברג, שחרורו של ג'ונתן פולארד ותמיכת סיעת ישראל ביתנו בשורה של הצעת חוק שהוגשו על ידי חה"כ סולודקין – 3 פגישות); שר המשפטים יעקב נאמן והשר לביטחון הפנים יצחק אהרנוביץ' (הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות – דרישת הסיוע להרשעה על פי הודאה); שרי הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג (לשעבר) ומשה כחלון (הנוכחי – 3 פעמים) (הוצאת ילדים ממשפחות נורמטיביות על ידי שירותי הרווחה); שר התמ"ת לשעבר בנימין בן-אליעזר (תוכנית "ויסקונסין", זכויות של מפעילי עגורנים); שר הביטחון אהוד ברק (הפסקת ייצור נגמ"שים בישראל); שר חקלאות לשעבר שלום שמחון (עובדים זרים בענף הדייג); ראש העיר אשקלון בני וקנין (סוגיות הקשורות לעולים – תושבי העיר אשקלון); הרב הראשי לישראל לשעבר ויו"ר מוזיאון "יד ושם" ישראל מאיר לאו (תמיכה בהצעת חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם (תיקון – יום חסידי אומות העולם)).             
      במסגרת פעילותה הפרלמנטארית הקימה חה"כ סולודקין בכנסת ה-18 3 שדולות פרלמנטאריות שמטרתן לקדם נושאים, בהן היא עוסקת שנים רבות:
1) השדולה "המאבק כנגד הוצאת ילדים מהורים וממשפחות נורמטיביים על ידי שירותי הרווחה". התקיימו 9 ישיבות השדולה.
2)  השדולה "הצורך הדחוף בתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודאה)". התקיימו 3 ישיבות השדולה.
3) השדולה "קביעת יום חסידי אומות העולם". התקיימה ישיבה אחת.
          עבודה ציבורית. במהלך 3 שנים האחרונות התקיימו 44 קבלות קהל ופגישות עם בוחרים בערים: ירושלים, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, גבעת זאב, חדרה, חולון, חיפה, ירוחם, כפר סבא, לוד, נשר, נתניה, עכו, ערד, קרית ביאליק, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב.
          היא השתתפה ב-4 הפגנות מחאה של מדענים עולים כנגד כוונה לסגור את תכנית קמ"ע – תוכנית לקליטת מדענים עולים, ב-2 הפגנות של תושבי בית שמש כנגד סגירת בית ספר ממלכתי בעיר ובהפגנה של עולים דוברי רוסית ליד כנסת שהתקיימה במסגרת המאבק החברתי כנגד יוקר מחייה ובעד שינוי סדרי העדיפויות של הממשלה. ביקרה באוהל המחאה של משפחת שליט, באוהל המחאה כנגד אי רצון הממשלה לבנות דיור ציבורי לנזקקים ובאוהל התנועה למען שחרורו של יונתן פולארד. כמו כן, השתתפה בטקס הסרת הלוט מלוח הזיכרון להנצחת יהודי לנינגרד שנספו בשואה במוזיאון "יד ושם". השתתפה בשולחן עגול בנושא "ישראל 2021" שאורגן על ידי מערכת עיתון "זה מרקר" בבאר שבע ובכינוס בנושא "זכויות אדם וזכויות חברתיות" בתל אביב.   
          מתחילת עבודתה של הכנסת ה-18 התקבלו בלשכתה של ח"כ מרינה סולודקין כמעט 8000 מכתבים ועשרות אלפי פניות ציבור בטלפון.     
          פעילות בתוך מפלגה בכלל ובקרב פעילים דוברי רוסית בפרט. ח"כ סולודקין השתתפה במשך 3 שנים האחרונות ב-64 אירועים מפלגתיים של תנועת "קדימה": ישיבות מועצת קדימה, ישיבות וועדת היגוי לענייני מפלגה, פגישות עם פעילי קדימה, סיורי בחירות לפני הבחירות המוניציפאליות בערים השונות וכו'. אירועים אלה התקיימו בערים: פתח תקווה, ירושלים, אופקים, אור יהודה, אשדוד, אשקלון, באר שבע, הרצלייה, חולון, חיפה, יבנה, ירוחם, ערד, קרית ביאליק, קרית מלאכי, ראשון לציון, שדרות, תל אביב ובמגזר הערבי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה