יום שישי, 2 בנובמבר 2012

הכנסת ה-18: נתונים סטטיסטיים עיקריים על עבודתה של חה"כ ד"ר מרינה סולודקין


         בכנסת ה-18 מכהנת כחברה בוועדות: לביקורת המדינה; העלייה, הקליטה והתפוצות; לפניות הציבור; וועדת משנה למאבק בסחר בנשים.
          במהלך כהונת הכנסת ה-18 יזמה 157 הצעות חוק:
          5 הצעות חוק שאושרו על ידי מליאת הכנסת בקריאה השלישית והפכו לחוקים:
- תיקון לחוק האזרחים הוותיקים (אושר ב-28.12.09). על פיו, חלק מפנסיונרים שעבדו בישראל, מקבלים פנסיה קטנה ממקום עבודתם ואינם זכאים בשל כך להשלמת הכנסה, יוכלו לקבל זכויות והטבות, להם זכאים פנסיונרים שמקבלים השלמת הכנסה. התיקון ייכנס לתוקף בשנת 2016. 
- תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (אושר ב-28.06.10) האוסר לשאול מעמד/ת לעבודה שאלות מפלות במהלך ראיון העבודה.
- פטור לערוצי טלוויזיה המיועדים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות (ביניהן ערוץ 9 וערוץ המוזיקה) מתשלום דמי שימוש לבעלי הרישיונות הכלליים לשידורי כבלים (אושר ב-21.07.10).
- תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) המטיל סנקציה אזרחית על מעביד בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה (אושר ב-3.08.11). על פיו, בית הדין לענייני עבודה יכול לחייב מעביד שלא מסר לעובדו הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה, בתשלום פיצויים לעובד שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 15000 ₪.
- תיקון לחוק שירותי סעד הקובע שבראש וועדת הערר הדנה בעוררים על החלטות של שירותי הרווחה יעמוד משפטן הכשיר לכהן כשופט בית משפט השלום והיא תהפוך לבלתי תלויה בשירותי הרווחה (12.03.12). כתוצאה מכך, יגדל הפיקוח הציבורי על השירותים הללו.
          תיקון לחוק הקאדים המגביל את תקופת הכהונה של הדיינים בבית הדין השרעי (הוגש על ידי קבוצה של חברי הכנסת שבראשה עמד חה"כ גאלב מג'דלה) אושר בקריאה ראשונה והועבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט לצורך הכנה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית.   
          3 הצעות חוק אושרו בקריאה טרומית:
- הצעת חוק השוללת זכויות והטבות שונות ממחבלים המרצים את עונשם בבתי הכלא בישראל (אושרה ב-26.05.10). היא אוחדה עם הצעות חוק דומות של חברי הכנסת דני דנון, יריב לוין (ליכוד) ואריה אלדד (איחוד לאומי) והועברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה לצורך הכנה להצבעה בקריאה ראשונה. לצערנו, הליך אישור הצעת חוק זאת מוקפא.
- הצעת חוק איסור שימוש בסמלים וכינויים נאצים (11.01.12). היא אוחדה עם הצעות חוק דומות של חברי הכנסת אורי אריאל (האיחוד הלאומי), זבולון אורלב (הבית היהודי) ויואל חסון (קדימה) והעברה לוועדת חוקה, חוק ומשפט לצורך הכנה להצבעה בקריאה ראשונה.  
- תיקון לחוק שירותי סעד שעל פיו שירותי סעד חייבים להתחשב בשפת אמו של הילד שהוצא מן הבית ובאורך חייו של משפחתו הביולוגית כשהם בוחרים מסגרת חוץ-ביתית עבורו (30.05.12). הצעת חוק הועברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לצורך הכנה להצבעה בקריאה ראשונה
          14 הצעות חוק הפכו להצעות רגילות לסדר היום והועברו לדיון בוועדות הכנסת. ביניהן: הצעת חוק על הורדת גיל פרישה לפנסיה לעובדים העובדים בעבודה שוחקת; הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור כיסוי פנים במקום ציבורי); הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון – איסור חקירת חשוד בלילה) והצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – שוויון בין המינים).
39 הצעות חוק נדחו על ידי מליאת הכנסת בהצבעה בקריאה טרומית בגלל התנגדות הקואליציה. ביניהן: 
- 6 הצעות חוק בנושא דיור סוציאלי,
- 5 הצעות חוק על זכויות והטבות של דור מלחמת העולם השנייה (וותיקי ונכי המלחמה בנאצים, אסירי של הגטאות ומחנות הריכוז לשעבר, פליטי השואה),
- 6 הצעות חוק בנושאים חברתיים שונים,
- 5 הצעות חוק בנושאים כלכליים שונים,
- 3 הצעות חוק בנושאים הקשורים לזכויות פוליטיות, כלכליות וחברתיות של נשים בישראל,
- 2 הצעות חוק בנושא של המאבק כנגד הוצאת ילדים מהורים וממשפחות נורמטיביים על ידי שירותי הרווחה,
- 5 הצעות חוק שנועדו לקדם רפורמה מקיפה במערכת אכיפת החוק בישראל,
- הצעת חוק אחת על קביעת יום חסידי אומות העולם בישראל,
- 6 הצעות חוק בנושאים אחרים.  
במהלך כהונתה של הכנסת ה-18 הוגשו 21 שאילתות לשרים, 18 הצעות לסדר היום, ו-18 בקשות לקיים דיון מהיר באחת מוועדות הכנסת. במסגרת "שעות שאילות" עם השרים התקבלו 16 תשובות משרים שונים.
          ח"כ מרינה סולודקין נאמה 88 פעמים במליאת הכנסת, כולל נואמים בדיונים על: תקציב המדינה, הצעות חוק שיוזמו על ידה לבד או במשותף עם חברי כנסת נוספים, הצעות לסדר היום שהוגשו על ידה, הצעות אי אמון בממשלה ובנושאים אחרים. 
במסגרת פעילותה הפרלמנטארית הקימה חה"כ סולודקין בכנסת ה-18 3 שדולות פרלמנטאריות שמטרתן לקדם נושאים, בהן היא עוסקת שנים רבות:
1) השדולה "המאבק כנגד הוצאת ילדים מהורים וממשפחות נורמטיביים על ידי שירותי הרווחה". התקיימו 10 ישיבות השדולה.
2)  השדולה "הצורך הדחוף בתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודאה)". התקיימו 3 ישיבות השדולה.
3) השדולה "קביעת יום חסידי אומות העולם". התקיימו 2 ישיבות.
          ב-11.10.12 הוגשה תביעה לבג"ץ כנגד משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לקליטת העלייה וממשלת ישראל. התביעה הוגשה על ידי עו"ד זאב פרבר בשמם של חה"כ סולודקין, ארגוני עולים ("התאחדות קהילות אינטרנט ידידותיות" ו"אגודה ישראלית למדענים עולים") ועולים דוברי רוסית. התובעים דורשים: 1) לבטל את האפליה בין ילידי הארץ לעולים החדשים בכל מה שקשור לקבלת סיוע בשכר דירה ולקבלת משכנתאות ולהעניק לשתי קבוצות אוכלוסייה אלה זכויות שוות; 2) להסביר מדוע לא הועברו כספים שהתקבלו כתוצאה מהפרטת דיור ציבורי לבניית דירות ציבוריות חדשות בניגוד לחוק ולהחלטות הממשלה. 
          מתחילת עבודתה של הכנסת ה-18 התקבלו בלשכתה של ח"כ מרינה סולודקין יותר 9000 מכתבים ועשרות אלפי פניות ציבור בטלפון. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה