יום שישי, 18 בנובמבר 2011

הצעת חוק של מפלגת קדימה בנושא זכויות הדייר בדיור הציבורי


מושב החורף נפתח ומפלגת קדימה אינה קופאת על שמריה.
הגשתי יחד עם חבריי העולים ממפלגת קדימה חוק חדש שמטרתו לשפר את מצב המשפחות החד הוריות ואת זכויותיהן לדיור ציבורי בישראל. 
זוהי תשובה אחת מיני רבות לטוענים שקדימה אינה פועלת בתחום החברתי. 

הכנסת השמונה-עשרה

יוזמים:            חברי הכנסת    מרינה סולודקין                                                                                     אורית זוארץ
                                                רוברט טיבייב
                                                שלמה מולה
                                                יוליה שמאלוב-ברקוביץ
                                                נינו אבסדזה

                                                פ/3652/18                              

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכאות לדיור ציבורי למשפחות עולים חד-הוריות), התשע"ב–2011

הוספת סעיף 3א
1.
בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998[1], אחרי סעיף 3 יבוא:  


"זכאות לשכירות של משפחות עולים חד-הוריות
3א.
משפחת עולים חד-הורית, שבשל משך שהותה בארץ, מועברת לטיפולו של משרד הבינוי והשיכון בעניין השכרה ציבורית, תיבחן זכאותה לפי הכללים; בסעיף זה, "הכללים" – כללי המשרד לקליטת העלייה לעניין זכאות לסיוע בתשלום שכר דירה לעולה חדש."

דברי הסבר
עולים חדשים רבים, אשר ממתינים לדיור ציבורי, בעיקר קשישים ואמהות חד הוריות, מאבדים את זכויותיהם, שלא בצדק, עקב העברתם לטיפול משרד הבינוי והשיכון.
במצב הנוכחי, עולים אלה מטופלים על ידי המשרד לקליטת העלייה על פי אמות מידה של המשרד, עד לעשר שנים מהגעתם ארצה. לאחר תקופה זו הם מועברים לטיפולו של משרד הבינוי והשיכון, שם אמות המידה לזכאות נוקשות יותר. במרבית המקרים, העברה בין-משרדית זו נעשית ללא ידיעתם, מכיוון שאף גורם רשמי אינו טורח לספק אינפורמציה על שינוי מצבם. יצוין, כי המתנה לקבלת דיור ציבורי אורכת שנים רבות ועל כן רוב העולים מאבדים את זכויותיהם מכיוון שהם נמצאים בארץ תקופה העולה על עשר שנים. זהו הסדר מלאכותי ולא צודק אשר עלול להוליך שולל את הציבור בדבר זכאותו למתן סיוע בשכירות בדיור ציבורי. המצב הקיים פוגע במיוחד במשפחות חד-הוריות, כיוון שבמשרד הקליטה כל


משפחה חד-הורית זכאית לדיור הציבורי ועל פי כללים של משרד השיכון רק משפחות חד-הוריות עם שלושה ילדים או יותר זכאיות לדיור הציבורי. דהיינו, משפחות חד-הוריות עם ילד אחד או עם שני ילדים (המהוות את רובן המכריע של משפחות חד-הוריות בקרב העולים) מאבדות את זכויותיהם לאחר עשר שנים.
הצעת חוק זו באה לתקן את העוול הנגרם למשפחות כאלה ולאפשר להם סיוע בשכירות בדיור ציבורי על פי אמות המידה של המשרד לקליטת העלייה גם בתקופה שעולה על עשר שנים מאז הגעתם ארצה.
הצעת חוק דומה בעיקרה והונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/3997/17). הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת מרינה סולודקין וקבוצת חברי הכנסת (פ/953/18; הוסרה מסדר היום ביום 23 בפברואר 2011 (י"ט באדר א התשע"א)).---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בחשוון התשע"ב – 14.11.11
[1]    ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה