יום רביעי, 18 בינואר 2012

הצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון בין המינים)

להלן תיקון שהגשתי להצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון בין המינים). 
תיקון זה יעגן באופן חוקתי את השוויון בין המינים ויסייע לשים קץ לתופעות פסולות של הדרת נשים במדינת ישראל. 

הכנסת השמונה-עשרה
יוזמת:           חברת הכנסת     מרינה סולודקין
       
                                                       
הצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון בין המינים)

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אחרי סעיף 2 יבוא:
"שמירה על שוויון בין המינים" : אין פוגעים בשוויון בין גברים ונשים במדינת ישראל בכל התחומים: הן במרחב הציבורי, הן בצבא והן בעבודה ובמשפחה."


דברי הסבר
התנועה הציונית והרעיון הציוני קמו על בסיס שוויון בין המינים ואף הייתה אחת החלוצות בזמנה. ואכן במשך 63 שנה היה ברור כי זכויות האישה שוות לאלו של הגבר לפחות במרחב הציבורי. כעת השתנו הלכי הרוח וישנם תופעות פסולות המדירות נשים מהמרחב הציבורי (תורות נפרדים לנשים וגברים, קווי מהדרין, נשים מנועות מללכת באותה מדרכה של גברים, נשים לא יכולות להספיד ואי מתן זכות דמוקרטית לנשים להצביע באזורים חרדיים). התיקון המוצע מבוסס על אותו עיקרון, עליו מבוסס חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כולו ונישען על מגילת העצמאות של ישראל, שם רשום: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין";
לכן יש צורך לחוקק תיקון לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שיגדיר ויחדד את השוויון בין המינים, ללא צורך של פרשנות בג"צ לחוק הנ"ל.

אין תגובות:

פרסום תגובה