יום שישי, 23 בדצמבר 2011

הצעת החוק שלי לביטול תוצאות של בחירות בהן מנעו את השתתפותו של ציבור מסוים

בעקבות גירושן של קבוצת נשים שבאו להצביע בבחירות לועד שכונה בירושלים על ידי המון חרדי, החלטתי להגיש לפני כשבוע הצעת חוק שתפסול כל תוצאות בחירות שעלה החשש שמגזרים וקבוצות מסוימות סולקו, כמו למשל נשים, מיעוטים וכדומה.

להלן נוסח הצעת החוק:

תיקון חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב)
1.
בחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט - 1969, אחרי סעיף 78(א) יבוא:


"קולות פסולים עקב מניעת הצבעה
78(א)1.
הוכח, כי נמנעה הצבעה של הבוחרים הרשומים בקלפי מסוים מחמת מין, גזע, דת או השתייכות אתנית, ייפסלו קולות של אותו קלפי.".
תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
2.
בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה - 1965, אחרי סעיף 63 יבוא:


"קולות פסולים עקב מניעת הצבעה
63א.
הוכח, כי נמנעה הצבעה של הבוחרים הרשומים בקלפי מסוים מחמת מין, גזע, דת או השתייכות אתנית, ייפסלו קולות של אותו קלפי.".
תיקון חוק בחירות לגופים ציבוריים
3.
בחוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד - 1954, אחרי סעיף 11 יבוא:


"קולות פסולים עקב מניעת הצבעה
11א.
(א) הוכח, כי נמנעה הצבעה של הבוחרים הרשומים בקלפי מסוים בבחירות לגוף ציבורי מחמת מין, גזע, דת או השתייכות אתנית, ייפסלו קולות של אותו קלפי.
(ב) "גוף ציבורי" לעניין סעיף זה – וועד שכונה, ארגון עובדים, ארגון נותני עבודה, עמותה, אגודה או כל גוף ציבורי אחר שבו נערכות בחירות באופן סדיר על פי תקנון של אותו גוף.".
דברי הסבר
לאחרונה היינו עדים למקרים, בהם נמנעה הצבעת הבוחרים בבחירות לגופים שונים על רקע השתייכותם הלאומית, האתנית או המגדרית. מקרה אחרון ומזעזע מכולם – בחירות לוועד השכונה באחת משכונות חרדיות בירושלים שבמהלכן גורשו מקלפי נשים שהיו זכאיות להצביע וגם היו רשומות באותו קלפי, ובכך נמנעה הצבעתן. 
מדובר בתופעה מבישה שאינה מתקבלת על הדעת ואינה נסבלת במדינה דמוקראטית מודרנית שחייבת להבטיח מימוש זכות הצבעה בבחירות בכל הרמות לכל אזרחיה בעלי זכות בחירה, ללא הבדלי דת, גזע, מין, השתייכות אתנית וכו'.
כדי להפסיק תופעה מבישה זאת, מוצע שבבחירות לכנסת, בבחירות לרשויות המקומיות ובבחירות לכל הגופים הציבוריים הפועלים היום או שיפעלו בעתיד בישראל, ייפסלו כל הקולות של קלפי מסוים אם הוכח שנמנעה הצבעה של בוחרים הרשומים באותו קלפי מחמת מין, גזע, דת או השתייכות אתנית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה